Třídění řeziva a jeho kvality v ČR

Chystáte se nakoupit řezivo, ale nevyznáte se v odborných termínech nebo jeho třídění? Ukážeme vám, jak se řezivo třídí podle pevnosti a jakosti. 

Třídění řeziva

Dřevo se v první řadě dělí podle druhu dřeviny na jehličnaté, listnaté měkké a listnaté tvrdé. Následně se třídí podle tvaru na deskové řezivo, hraněné řezivo, polohraněné řezivo. U deskového řeziva se ještě dělí na neomítané/neosámované, omítané/osámované řezivo. 

Třídění řeziva podle kvality

Důležité je při nákupu vědět, jakou kvalitu a vlhkost dřeva potřebujete. Jiné parametry má konstrukční dřevo a jiné dřevo s nenosnou funkcí. Na každou skupinu jsou kladeny jiné požadavky. 

Při dělení stromů podle pevnosti se konstrukční dřevo z listnatých stromů řadí do tříd D30 až D70, pokud jde o strojové třídění. Vzhledem k tomu, že u nás probíhá především vizuální třídění, řadí se do vizuálních tříd – S7, S10, S13. Dále se posuzuje zbarvení, hniloba, napadaní hmyzem, odklon vláken, trhliny, atd. 

Dřevo, které nemá nosnou funkci podléhá normě ČSN EN 975. Tyto normy určují výskyt, množství a velikost přirozených vad dřeva. Jako hodnotící kritérium se používá výskyt suku zdravých, nezdravých nebo vypadavých. Dále se posuzuje zbarvení, hniloba, napadení hmyzem, smolníky aj. U řeziva do tloušťky 39 mm se posuzují dvě strany, nad 40 mm pak všechny čtyři strany.  Řezivo je tříděno do pěti tříd jakosti G2/4-0 až G2/4-4.  V Evropě se řezivo třídí podle normy QF.

Třídění řeziva podle jakosti

Výrobci přejímají od obchodníků se dřevem zvyk třídění dřeva podle jakosti, obecně žádné interní předpisy neexistují. Nejčastěji dělí dřevo dle jakosti do I., II. a III. Třídy.

Dřevo první jakosti najdete na trhu jen výjimečně. Jedná se o zdravé dřevo, které má přirozené vady jen v malé míře. Většinu řeziva najdete ve 2. a 3. jakostní třídě. Ve třetí třídě je zařazeno řezivo s přirozenými vadami bez omezení počtu či rozsahu, může být i napadeno brouky či hnilobou a je vhodné například na bednění. 

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník