Dubový sloupek

Nedílnou součástí každé budovy je její střecha. Střešní konstrukce má za úkol stavbu chránit před rozmary počasí, slouží také jako tepelná izolace a ochrana před mrazy. Střechy mají plochou nebo šikmou konstrukci. 

Krovy jsou děleny podle tvaru na sedlové, valbové a polovalbové, stanové, pultové, mansardové, pilové a věžové střechy. Následně se samotné krovy dělí do různých soustav. Soustavy jsou krokevní, stojatou stolici, ležatou stolici a kozovou stolici. Mezi základní tesařské prvky patří vazné trámy, krokve, vaznice, dubový sloupek, kleštiny, věšadla a vzpěradla. 

Dubový sloupek slouží k podepření vaznic v plné vazbě. Mají čtvercový průřez namáhaný tlakem. Dole se pomocí čepů kotví do hlavního vazného trámu. Na výrobu dubového sloupku používáme kvalitní dřevo, stejně jako na krokve a další části krovu. 

Vaznicová soustava a její typy 

Krokve jsou neseny středovou vodorovnou vaznicí a ta přenáší jejich zatížení. Plné vazby jsou umístěny 4,5 – 5 m od sebe a jejich zatížení přenáší dubový sloupek a vzpěra vazného trámu. 

Stojatá stolice

Tento typ krovu tvoří vaznice, které podporuje dubový sloupek. Díky plným vazbám s mnoha prvky se tento typ krovu používá v místech, kde lze postrádat půdní prostor. Vazný trám by měl být podepřen v polovině jeho rozponu středovou nosnou zdí kvůli zatěžování trámu od sloupků a vzpěr. 

Ležatá stolice

Tento typ krovu se používá v objektech, kde vazný trám není možné podepřít nosnou zdí a je nutné, aby byl půdní prostor volný pro případnou půdní vestavbu. Středovou vaznici i v tomto případě podporuje dubový sloupek a také vzpěry, ale v šikmé rovině. Jednotlivé prvky přenášejí zatížení blíže k podporám. 

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník