Dubový hambálek

Hambálek je jednou z nejvyužívanějších konstrukcí krovů. Tato vazba se používá již od středověku a tvarem se blíží k rovnostrannému trojúhelníku. Důvodem používání této vazby v dnešní době je fakt, že mnoho lidí touží po obytném podkroví.

Hambálkový krov se od vaznicového liší na první pohled. Hambálkový krov je složen ze dvou krokví, které jsou uloženy na pozednicích. Místo kleštiny se v tomto krovu používá tlačená rozpěra. Krokve se chytají na kovové pásky nebo lana rovnou do stropní konstrukce. 

Hambálkový krov patří mezi krovy s velkým rozpětím. Je možné je realizovat na rozpětí 6-11 metrů. Každá vazba je plná a jednotlivé krokve jsou od sebe vzdáleny 900 – 1200 mm. Při rozpětí více než 9 metrů se krov podepírá sloupky a hambálková sestava se tak dělí na prostou a podepřenou.

Hambálkové soustavy

Nejjednodušším krovem hambálkové soustavy je soustava prostá. Všechny páry krokví jsou opatřeny dubovým hambálkem, který má nejčastěji podobu kleštin. Dubový hambálek  pak může být pevný nebo posuvný. Hambálkové dřevěné krovy jsou používány pro zastřešení rodinného domu s podkrovím do rozpětí 10 m. Výška místnosti v podkroví je pak stanovena podle toho, jak vysoko je umístěn dubový hambálek. 

Dubový hambálek je vodorovný trám, který spojuje dvě protilehlé krokve a vkládá se mezi krokve v takové výšce, aby bylo možné pod ním procházet. ( 200 cm a výše). Dělí krokve v poměru 2 : 1 a jeho délka nesmí překročit 3,5 m. Dubový hambálek se používá, když když jsou krokve delší než 4,5 m. V případě, že je podepřen, přenáší zatížení krokví. 

Vyrobíme vám dubový hambálek na míru. Na výrobu je použito kvalitní dubové dřevo, které má vhodnou vlhkost a je precizně zpracované. 

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník