Dubové podélníky

Ze dřeva se dá stavět celá řada konstrukcí. Mezi vyhledávané patří dřevěné mosty. Každý most je složen z nosné konstrukce a svršku. Součástí nosné konstrukce jsou mostovka, ztužení, ložiska, dilatační závěry. Mostovku tvoří příčníky a dubové podélníky.

Mostovka je složka nosné konstrukce, která má za úkol přenášet účinky zatížení z mostního svršku na jeho hlavní nosnou konstrukci. Na stavbu mostu a jeho jednotlivých částí se používalo do 2. světové války běžné řezivo, po 2. světové válce se začalo používat lepené dřevo, které se používá na stavbu lávek i mostů. 

Dubové podélníky v konstrukci mostu

Mostní svršek se liší podle typu dopravy na mostě. Svršek silníční a železniční dopravy se liší. U drážních komunikací nesou dubové podélníky mostní svršek, který je tvořený mostnicemi a dále kolejnicemi, které jsou opatřeny upevňovadly. Osová vzdálenost podélníků je 1,8  m. Podélníky jsou spojovány v příčném směru ztužením, které přispívá ke zvýšení vodorovné tuhosti. 

Silniční svršek je vozovka, která musí mít stejné izolační vlastnosti jako vozovka, která je umístěna mimo most. Musí mostovku chránit před povětrnostními a dopravními vlivy. 

Staré dřevěné mosty 

Dřevěné mosty mají výhodu snadné rekonstrukce v případě povodní, vichřice či nahlodání jednotlivých částí z důvodu stáří. Na míru vyrábíme jak dubové podélníky, tak mostovky, mostiny nebo rovnou celé mosty. Dřevěné mosty jsou krásné a dubové dřevo jim dává dokonalý vzhled. 

V naší zemi najdete hned několik mostů, které stojí již stovky let. Postupem času došlo k jejich rekonstrukci, kdy byly vyměněny jednotlivé části, jak mostovky, tak mostní svršky nebo dubové podélníky. Některé mosty se dají po rekonstrukci projíždět i autem, jiné slouží pouze pro pěší. 

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník