Dubové kleštiny

V historických budovách se na střešní konstrukce používalo výhradně dřevo. Střechy se dělí na pultové, sedlové s valbou nebo s polovalbami, křížové a polokřížové, stanové, pilové, věžové, s rotační plochou, mansardové a válcové.  Nedílnou součástí střechy je krov, který je hlavní nosnou konstrukcí.  Dubové kleštiny jsou vodorovné prvky zachycující síly, které by mohly způsobit poškození konstrukce a jsou důležitým prvkem krovu. 

Dubové kleštiny jsou nedílnou součástí krovu

Dubové kleštiny jsou jedním z důležitých prvků vaznicové soustavy, která je v Čechách nejrozšířenějším typem. Na menší střechy se dnes používá krokvová soustava. Dubové kleštiny jsou vodorovné prvky a tvoří párovou soustavu, osazují se pod středové vaznice a připevňují se z boční strany na dvojici krokví. 

Dubové kleštiny ztužují jednotlivé vazby krovu. U obytných podkroví jsou využity pro zavěšení podhledu a v úrovni kleštin se také realizuje zateplení stropu nad obytným podkrovím. 

Při volbě krovové soustavy je zohledněna projektantem celá řada parametrů. Velmi důležitým parametrem je, jaký rozpon má budoucí střecha překlenout. Významnou roli hraje sklon střechy a také klimatické podmínky, kde se nachází. Volbu konstrukce ovlivňuje také skutečnost, zda a  v jakém rozsahu má být pod střechou umístěno obytné podkroví. Dubové kleštiny jsou provedeny nejčastěji ze dvou prken, které jsou ke krokvím připevněny ze dvou stran. 

Na výrobu dubové kleštiny je použito kvalitní dubové dřevo z tuzemských či slovenských dřevin. Dubové dřevo je pevné, odolné a nenáročné, navíc perfektně odolává povětrnostním vlivům. Kleštiny vám vyrobíme přesně na míru.  Další části krovu tvoří krokve, příhradové vazníky, vaznice a pozednice. Tyto části tvoří krovovou soustavu, kdy je vaznicový krov nejtužší konstrukce na střechy. 

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník