Dubové mostiny

Mosty jsou dopravní stavby převádějící pěší, silniční nebo železniční cesty přes překážky, nejčastěji přes rybníky, řeky či potoky či terénní nerovnosti v podobě údolí a roklí. Mosty jsou považovány stavby delší než 2 m. Dříve se mosty stavěly výhradně ze dřeva.

Dnes jsou dubové mostiny kombinovány s různými materiály. Dubové mostiny jsou trámce, které jsou k sobě kladeny tak, aby vznikla souvislá vrstva, tzv. Mostovka. Používají se především při osazení mostních provizorií. Mostiny jsou přichyceny na okrajích přichyceny k příčníkům pomocí dřevěných nebo plechových obrubníků. 

Mostní provizoria jsou konstrukční prvky přenosného mostu, který má podobu skladované soupravy nebo smontovaného mostu, který tvoří součást některé komunikace. Používají se jako dočasná náhrada stálých mostů v případě zničení živlem nebo náhrada stálých mostů  v průběhu jejich oprav a rekonstrukce. Tyto mostní provizoria mají ve vlastnictví jak stát, tak některé soukromé subjekty, především velké firmy, které provádějí stavby a opravy dopravních staveb. 

Rozdělení dřevěných mostů

Dnes se používá především lepené lamelové dřevo. Výhodou je možnost vyrobit z něj konstrukční prvky větších rozměrů. Navíc má toto dřevo mnohem lepší vlastnosti oproti deskovému a hraněnému řezivu. Byly vyvinuty nové spojovací prostředky, nové technologické postupy pro zpracování dřeva a zlepšování jeho mechanických vlastností. 

Dřevěné mosty a lávky se dělí na kryté a nekryté. Zastřešením mostu se zvyšuje konstrukční ochrana dřeva a prodlužuje jeho životnost. Jedná se o velmi jednoduchý a účinný způsob jak tohoto dosáhnout. 

Dubové mostiny vyrábíme na míru. Dřevo jako přírodní materiál je součástí koloběhu růstu a rozkladu. Jedním ze způsobů, jak zabránit rozkladu, je zachovat dubové dřevo suché. Možné je také ho naimpregnovat. 

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník