Dubové hrazení

Hrazení bystřin a strží patří do naší neodmyslitelně již od 2. poloviny 19. století. Tato výstavba má přímou souvislost s pokročilým osidlováním i jako reakce na rozsáhlejší povodňové a erozní situace, které mají velmi negativní důsledky. 

Hlavní účel, který dubové hrazení má, je stabilizace dna toku s velkým sklonem. Základním konstrukčním prvkem jsou příčné objekty. Příčné prahy, pásy či jiné dubové hrazení sníží podélný spád a tím zabraňuje vzniku eroze. Důležitým prvkem jsou přepážky, které zachycují splaveniny bránící v průtoku vody. Bystřiny jsou hrazeny soustavou přehrážek ve směru kolmém na osu toku. Materiál je volen podle charakteru toku, přírodních podmínek a hydrotechnických výpočtů průtoků v bystřině. Přehrážky se dělí na konsolidanční a retenční. Dubové hrazení může fungovat 20 – 50 let. 

Dřevěné hrazení

Dřevěné přehrážky se vyrábí z kulatiny dubového dřeva o průměru 20-30 cm, sestavené do svislé stěny, která se následně zachytí na piloty. Toto dubové hrazení může být menších rozměrů, ale také stavba s větší konstrukcí. Výhodou je použití místních materiálů, kdy dubové hrazení vyrábíme z tuzemských dřevin. 

Srubové hrazení

U tohoto druhu dubového hrazení je konstrukce tvořená z dřevěných kuláčů a vyplněná kamenivem. Složené je ze dvou i více stěn z podélně i příčně kladené kulatiny. Meziprostor je vyplněn kameny. Toto dubové hrazení umožní použít místní materiál, proto stavba snadno zapadne do krajiny a nenarušuje její vzhled. Tato stavba slouží k zachycování splavenin. 

Dubové hrazení bystřin se provádí v oblastech často zasaženými povodněmi. Dubové hrazení vám vyrobíme na míru. Na výrobu je použito kvalitní dubové dřevo, které je vhodnou volbou pro vodní stavby. Při kontaktu s vodou zůstává toto dřevo pevné a stabilní po mnoho let. 

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník