Dubová vzpěra

Krovy jsou dřevěné konstrukce, které nesou plášť šikmých a strmých střech. Návrh konstrukce krovu je dán půdorysem konkrétního objektu, zvoleným sklonem střechy a střešního pláště. Dřevěné krovy se používají nejčastěji u rodinných domů a bytů v horských oblastech. 

Klasický dřevěný krov je složen z krokve, vaznice, pozednice, vazních trámů, sloupků, kleštiny a dubové vzpěry. Ty ztužují krov v příčném směru, pásky v podélném směru. V gotických i dnešních krovech hambálkového typu tvoří sloupky základ podélného i příčného zavětrování. Dubová vzpěra se propojí s krokvemi přes hambalky. Krov může být dlouhý maximálně 11 m, aby jej dubová vzpěra správně udržela.

Opravy krovů nejsou nijak náročné. Opravy usnadňuje fakt, že jsou jednotlivé krovy velmi jednoduché. Pokud je potřeba vyměnit dubová vzpěra nebo jakákoliv jiná část, je práce poměrně usnadněná. Nejčastějším problémem starých krovů je poškození dřeva hnilobou nebo dřevokaznou houbou. 

Nejčastěji jsou poškozeny části jako zhlaví nebo dubová vzpěra, kdy jednotlivé prvky mohou být vlivem vlhkosti trvale deformovány průhybem či zlomením. Nemohou tak plnit svou funkci. Staré krovy jsou poměrně subtilní a dimenzovány na lehkou střešní krytinu. Tím dochází k praskání nejvíce zatížených prvků. Opravy krovů je možné provádět na základě statického posudku, který určí, zda se musí vyměnit celé trámy nebo jen jejich určitá část. Nově vkládané prvky musí svými rozměry odpovídat stávajícím prvkům. Jen tak je zajištěna dokonalá stabilita střechy. Nové části trámů (protézy) by měly být přizpůsobeny profilu původních trámů, nikoliv naopak. Osekávání původních trámů je špatná volba. 

Dubové vzpěry vyrábíme na míru z kvalitního dřeva, které je ošetřeno, je dodržen správný způsob skladování i doba sušení. 

Nabídka na míru

Rádi vám vyhotovíme nabídku na míru, neváhejte zajít na náš E-shop.

Zajít na E-shop

Orientační ceny

Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem typovém ceníku

ukázat ceník